რატომ არ შეიძლება ცეცხლმაქრის თავდაყირა პოზიციაში გამოყენება

ცეცხლის ქრობის დროს აუცილებელია პორტატული ცეცხლმაქრების სწორ პოზიციაში დაკავება. სამწუხაროდ, ადგილი აქვს შემთხვევებს როდესაც ორგანიზაციებს მომარაგებული აქვთ საჭირო ტიპის და რაოდენობის ცეცხლმაქრები, მაგრამ როდესაც მათი გამოყენების დრო დგება, მომსახურე პერსონალი ვერ ახერხებს მათ გამოყენებას ვინაიდან არ იცის და არ ეცნობა გამოყენების ინსტრუქციებს. ძალიან ხშირია შემთხვევები, როდესაც ცეცხლმაქრს იჭერენ უკუღმა, რაც იწვევს მათ მწყობრიდან გამოსვლას. ცეცხლმაქრის მოქმედება დაფუძნებულია ცეცხლმაქრი ფხვნილის, ქაფის, აირის (რომელიც თხევად მდგომარეობაში იმყოფება წნევის ქვეშ) გამოდევნაზე ჭარბი წნევის მ...