ჩვენ მიერ გასაჩივრებული ტენდერის (SPA180003046) შედეგი

04 აპრილი, 2018

ჩვენს მიერ გასაჩივრებული ტენდერის (SPA180003046) განხილვა 29 მარტს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში გაიმართა. იხილეთ სტატია საჩივრის შესახებ: SPA180003046

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტომ ჩვენი საჩივარი დააკმაყოფილა, ტენდერი დროებით შეაჩერა, და ფინანსთა სამინისტროს ტენდერის სპეციფიკაციების თავიდან გადახედვაზე მიუთითა.

იხილეთ ტენდერზე ინფორმაცია შესყიდვების სააგენტოს ვებ-გვერდზე: procurement.gov.ge, საძიებო სისტემაში ჩაწერეთ განცხადების ნომერი: SPA180003046.

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს გადაწყვეტილება (დოკუმენტი): გადაწყვეტილება