ასოციაციის გამგეობის პირველი შეხვედრა

23 აპრილი, 2018

დღეს, 23 აპრილს ასოციაციის გამგეობის პირველი კრება გაიმართა.

ასოციაციის თანამშრომლებმა წარადგინეს შესრულებული სამუშაოების სია. განხილული იქნა სამომავლო გეგმები და შედგა სამოქმედო გეგმა.

შეხვედრაზე გამართულ დისკუსიის თემებს მოიცავდა როგორც სახანძრო კანონმდებლობა, ასევე გრანტებზე მუშაობა და ასოციაციის წევრებისთვის მნიშვნელოვანი მომსახურების შეთავაზება.